Hypotheekvormen

Hypotheken zijn er in vele soorten, een keuze maken die bij u past is van groot belang. Alleen op deze manier kan uw hypotheek optimaal aansluiten bij uw behoeften en wensen.

Een overzicht van verschillende hypotheekvormen kunt u hieronder vinden. Voor meer informatie over hypotheken kijkt u op uwhuisenhypotheek.nl.

Aflossingsvrije hypotheek
Deze hypotheek betreft een levenslange hypotheek doordat u geen aflossing betaalt. U betaalt alleen hypotheekrente, pas wanneer u de woning verkoopt betaalt u de hypotheek terug. Vaak is het wel noodzakelijk om eigen geld in te brengen, de hypotheek wordt namelijk nooit hoger dan een percentage van de executiewaarde van de woning. De geldverstrekker heeft hierdoor altijd de zekerheid dat de woning bij verkoop genoeg oplevert om de opgebouwde schuld af te kunnen lossen.

Annuïteitenhypotheek
Bij deze hypotheek betaalt u elke maand een bepaald bedrag. Door deze betaling daalt uw schuld en rentelast. In het begin zult u vooral rente over de schuld betalen, maar door de aflossing zal ook de rente steeds lager worden. In de loop der jaren zal de rente afnemen terwijl de aflossing toeneemt. Aan het eind van de looptijd heeft u de gehele hypotheek afbetaald.

Lineaire hypotheek
Bij de lineaire hypotheek betaalt u maandelijk een zelfde bedrag om uw lening af te lossen. Daarbovenop betaalt u rente over de nog niet afgeloste schuld. Uw aanvangslasten zullen erg hoog zijn, maar in de loop der jaren zullen de lasten dalen daardat uw rentekosten lager zijn.

Levenhypotheek
Aan deze hypotheek is een levensverzekering gekoppeld. Bij deze hypotheek heeft u te maken met een vaste maandelijkse aflossing, deze bestaat uit rente en premie. De premie is bestemd voor de levensverzekering. Aflossing van de hypotheek zelf hoeft alleen als u dat zelf wenst. Bij deze hypotheek wordt ook een kapitaalverzekering afgesloten, deze wordt aan het einde van de looptijd uitgekeerd. Met deze uitkering moet de hypotheek afgelost worden.

Spaarhypotheek
De spaarhypotheek is een aflossingsvrije hypotheek, tijdens de looptijd van uw hypotheek spaart u precies het bedrag dat nodig is om aan het eind van de looptijd de hypotheek af te lossen. Dit gebeurt in de vorm van een levensverzekering. Een verhoging van de hypotheekrente wordt deels gecompenseerd door een verlaging van de verzekeringspremie.

Beleggingshypotheek
Ook de beleggingshypotheek is een aflossingsvrije hypotheek. Behalve rente premie betaalt u voor een beleggingsverzekering. De lening wordt aan het eind van de looptijd afbetaald met het geld dat via de beleggingsportefeuille is opgebouwd.

Krediethypotheek
De krediethypotheek is de meest flexibele hypotheek die er bestaat. De hypotheek is te vergelijken met een doorlopend krediet. Het maximale leenbedrag wordt met de bank afgesloten, gedurende de looptijd is er de mogelijkheid om geld op te nemen tot het maximale leenbedrag. Het kredietlimiet ligt meestal op 75% van de executiewaarde van de woning. Bij aflossing dient u bij verkoop van de woning de overwaarde te investeren in de nieuwe woning volgens de bijleenregeling.

Lijfrentehypotheek
Bij de lijfrentehypotheek wordt een lening met aanvullende voorziening voor de oude dag gecombineerd in de vorm van een lijfrenteverzekering. Naast de rente die elke maand over de hypotheek moet worden betaald, betaalt u ook een premie om de lijfrente op te bouwen. Vanaf een afgesproken einddatum ontvangt u periodiek de uitkering van uw lijfrenteverzekering. Bij verkoop van de woning of bij eerder overlijden wordt de hypotheek afgelost.

Hybride hypotheek
Deze hypotheek wordt ook wel de spaar/beleggingshypotheek genoemd, de voordelen van de spaar- en beleggingshypotheek worden hierin gecombineerd. Ook de hybride hypotheek betreft een aflossingsvrije hypotheek. U betaalt hypotheekrente en een premie voor een gemengde verzekering en inleg voor beleggingen. U kunt zelf kiezen welk deel u gebruikt om te sparen en welk deel om te beleggen.

Effectenhypotheek
Bij de effectenhypotheek betaalt u alleen rente. Eenmalig wordt een bedrag in een beleggingsfonds gestort. Het verschil met een beleggingshypotheek is dat niet de verzekeraar, maar juist uzelf belegt. Met het vermogen dat u hiermee opbouwt kan aan het eind van de looptijd de hypotheek afgelost worden.

Groene hypotheek
De groene hypotheek is er om milieuvriendelijk en duurzaam bouwen te bevorderen. Wanneer een woning aan een aantal milieueisen voldoet kunt u hiervan profiteren. Gedurende tien jaar is het dan mogelijk om een rentekorting te ontvangen van één tot twee procent. Wel geeft deze hypotheek alleen korting op de hypotheekrente tot een bedrag van € 34.034, wat meestal maar een deel van het hypotheekbedrag is. De groene hypotheek wordt daarom vaak afgesloten in combinatie met een andere hypotheek. Bij deze hypotheekvorm is een groenverklaring nodig, deze is aan te vragen bij het ministerie van VROM.


Voor meer informatie over hypotheken kijkt u op uwhuisenhypotheek.nl


Vraag eenvoudig en snel uw
BKR-hypotheekofferte aan.